   

Vamzdynų TV diagnostika

Nuotekų vamzdyno apžiūra iš vidaus, vamzdyno būklės įvertinimas. Atliekama pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 patvirtintą statybos techninį reglamentą STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ (Žin., 2003, Nr.83-3804).
Atlikto darbo ataskaita pateikiama skaitmeniniame arba spausdintame formate su spalvotomis / nespalvotomis nuotraukomis. Ataskaita parengiama pagal užsakovo pageidavimą.