   

Klausimai ir atsakymai

Per kiek laiko atvyksta specialistų ekipažas į įvykio vietą?

Specialistų ekipažas gavęs informaciją apie gedimą, į įvykio vietą vyksta nedelsiant ir nuo pranešimo apie įvykį įregistravimo atvyksta neilgiau kaip per valandą arba kitu su klientu suderintu laiku. 

Kur kreiptis norint sudaryti ilgalaikę  paslaugų teikimo sutartį?

Nusprendus bendradarbiauti su UAB „Skaidrola“, prašytume kreiptis  tel. 8698 77951

Kam reikalingos ilgalaikės paslaugų teikimo sutartys?

 Mes siūlome sudaryti ilgalaikę aptarnavimo sutartį be jokio abonentinio mokesčio ir taip, užsitikrinti visą parą, švenčių ir poilsio dienomis išskirtinį mūsų specialistų dėmesį, greitą ir kokybišką aptarnavimą įvykus avarijai ar gedimui pastato inžineriniuose tinkluose, ar atsiradus neatidėliotiniems darbams pagal Jūsų poreikį.

Ką daryti įvykus gedimui buto, pastato, gyvenamojo namo ar kito objekto inžineriniuose tinkluose?

 Įvykus avarijai ar gedimui pastato vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, šilumos ar elektros energijos tinkluose, nedelsiant skambinkite į avarinės tarnybos skambučių centrą telefonu 8 700 55007 ir informuokite apie įvykį.

Kur kreiptis įvykus nuotekų šalinimo sistemos gedimui?

Įvykus avarijai ar gedimui pastato nuotekų šalinimo sistemoje, nedelsiant skambinkite į avarinės tarnybos skambučių centrą telefonu 8 700 55007 ir informuokite apie įvykį. 

Ar gali užšalti nuotekų šalinimo vamzdynas?

 Taip, nuotekų šalinimo vamzdis gali užšalti, jeigu nuotekų šalinimo sistema paklota nesilaikant statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ (toliau - STR 2.07.01:2003) reikalavimų. Vadovaujantis STR 2.07.01:2003 nuotekų šalinimo vamzdynai turi būti klojami žemiau įšalo gylio. Tačiau būna vietų, kur pakloti juos žemiau įšalo nėra galimybės. Praktikoje pasitaiko atvejų, kai nuotekų šalinimo vamzdynas užšąla ir patalpose. Tokiais atvejais juos būtina apšiltinti.

Ar galima atšildyti (atkimšti) užšalusį nuotekų vamzdį, esant aplinkos temperatūrai žemiau 0°C?

Taip, nuotekų šalinimo vamzdį atšildyti (atkimšti) galima. Įtarus, kad nuotekų vamzdynas yra užšalęs prašome nedelsiant skambinti į avarinės tarnybos skambučių centrą telefonu 8 700 55007 ir informuoti apie įvykį.

Kur kreiptis įvykus šalto ar karšto vandens tiekimo sistemų gedimui?

Įvykus avarijai ar gedimui pastato šalto ar karšto vandens sistemoje, nedelsiant skambinkite į avarinės tarnybos skambučių centrą telefonu 8 700 55007 ir informuokite apie įvykį. 

Ar gali užšalti šalto vandens tiekimo vamzdis?

 Taip, šalto vandens tiekimo vamzdis gali užšalti, jeigu vandens tiekimo sistema paklota nesilaikant statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ (toliau - STR 2.07.01:2003) reikalavimų. Vadovaujantis STR 2.07.01:2003 vandens tiekimo vamzdynai turi būti klojami žemiau įšalo gylio. Tačiau būna vietų, kur pakloti juos žemiau įšalo nėra galimybės. Praktikoje pasitaiko atvejų, kai vandens tiekimo vamzdynas užšąla ir patalpose. Tokiais atvejais juos būtina apšiltinti.

Ar galima atšildyti užšalusį vandens tiekimo vamzdį, esant aplinkos temperatūrai žemiau 0°C?

Taip, vandens tiekimo vamzdį atšildyti galima. Įtarus, kad vandens tiekimo vamzdynas yra užšalęs prašome nedelsiant skambinti į avarinės tarnybos skambučių centrą telefonu 8 700 55007 ir informuoti apie įvykį. 

Kur kreiptis įvykus šilumos tiekimo sistemų gedimui?

 Įvykus avarijai ar gedimui pastato šilumos tiekimo sistemoje, nedelsiant skambinkite į avarinės tarnybos skambučių centrą telefonu 8 700 55007 ir informuokite apie įvykį.

Kur kreiptis įvykus elektros energijos tiekimo sistemų gedimui?

Įvykus avarijai ar gedimui pastato elektros energijos tiekimo sistemoje, nedelsiant skambinkite į avarinės tarnybos skambučių centrą telefonu 8 700 55007 ir informuokite apie įvykį.